Douluo Dalu ตอนที่ 1-131 ซับไทย
ข้อมูลอนิเมะ

Loading…

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่อง(นิยาย)เกี่ยวกับ ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

ดูออนไลน์
ตอน / โพสต์เมื่อ
 • Douluo Dalu ตอนที่ 131 ซับไทย 5 วัน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 130 ซับไทย 2 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 129 ซับไทย 3 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 128 ซับไทย 4 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 127 ซับไทย 1 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 126 ซับไทย 1 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 125 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 124 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 123 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 122 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 121 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 120 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 119 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 118 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 117 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 116 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 115 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 114 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 113 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 112 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 111 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 110 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 109 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 108 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 107 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 106 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 105 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 104 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 103 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 102 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 101 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 100 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 99 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 98 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 97 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 96 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 95 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 94 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 93 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 92 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 91 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 90 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 89 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 88 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 87 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 86 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 85 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 84 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 83 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 82 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 81 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 80 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 79 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 78 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 77 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 76 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 75 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 74 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 73 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 72 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 71 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 70 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 69 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 68 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 67 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 66 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 65 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 64 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 63 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 62 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 61 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 60 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 59 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 58 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 57 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 56 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 55 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 54 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 53 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 52 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 51 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 50 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 49 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 48 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 47 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 46 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 45 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 44 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 43 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 42 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 41 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 40 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 39 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 38 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 37 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 36 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 35 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 34 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 33 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 32 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 31 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 30 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 29 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 28 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 27 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 26 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 25 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 24 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 23 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 22 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 21 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 20 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 19 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 18 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 17 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 16 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 15 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 14 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 13 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 12 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 11 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 10 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 9 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 8 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 7 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 6 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 5 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 4 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 3 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 2 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 1 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • ป้ายกำกับ:

  Loading…

  คุณอาจสนใจ
  2 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 796
  [END] Bang Dream! 2nd Season ตอนที่ 1-13 ซับไทย
  [END] Bang Dream! 2nd Season ตอนที่ 1-13 ซับไทย
  2 ปี ที่แล้ว จบแล้ว The Movie ซับไทย 709
  Koukyoushihen Eureka Seven Hi-Evolution 1 ซับไทย
  Koukyoushihen Eureka Seven Hi-Evolution 1 ซับไทย
  8 เดือน ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 451
  [จบ] Nekopara ยัยเหมียววุ่ยวาย ตอนที่ 1-12 ซับไทย
  [จบ] Nekopara ยัยเหมียววุ่ยวาย ตอนที่ 1-12 ซับไทย
  1 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 1,630
  [END] Amanchu! Advance ตอนที่ 1-12 ซับไทย
  [END] Amanchu! Advance ตอนที่ 1-12 ซับไทย
  2 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 766
  Mecha-ude OVA ซับไทย
  Mecha-ude OVA ซับไทย
  3 ปี ที่แล้ว จบแล้ว ซับไทย 869
  [END] Itsudatte Bokura no Koi wa 10 cm Datta. ตอนที่ 1-6 ซับไทย
  [END] Itsudatte Bokura no Koi wa 10 cm Datta. ตอนที่ 1-6 ซับไทย

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  Loading…