Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 1-191 ซับไทย
ข้อมูลอนิเมะ

Loading…

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่อง(นิยาย)เกี่ยวกับ ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

Chinese: 斗罗大陆

ดูออนไลน์
ตอน / โพสต์เมื่อ
 • Douluo Dalu ตอนที่ 191 ซับไทย 1 วัน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 190 ซับไทย 1 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 189 ซับไทย 2 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 188 ซับไทย 3 สัปดาห์ ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 187 ซับไทย 1 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 186 ซับไทย 1 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 185 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 184 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 183 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 182 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 181 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 180 ซับไทย 2 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 179 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 178 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 177 ซับไทย 3 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 176 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 175 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 174 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 173 ซับไทย 4 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 172 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 171 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 170 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 169 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 168 ซับไทย 5 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 167 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 166 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 165 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 164 ซับไทย 6 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 163 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 162 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 161 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 160 ซับไทย 7 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 159 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 158 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 157 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 156 ซับไทย 8 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 155 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 154 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 153 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 152 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 151 ซับไทย 9 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 150 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 149 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 148 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 147 ซับไทย 10 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 146 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 145 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 144 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 143 ซับไทย 11 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 142 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 141 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 140 ซับไทย 12 เดือน ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 139 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 138 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 137 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 136 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 135 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 134 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 133 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 132 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 131 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 130 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 129 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 128 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 127 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 126 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 125 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 124 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 123 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 122 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 121 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 120 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 119 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 118 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 117 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 116 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 115 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 114 ซับไทย 1 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 113 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 112 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 111 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 110 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 109 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 108 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 107 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 106 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 105 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 104 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 103 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 102 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 101 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 100 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 99 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 98 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 97 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 96 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 95 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 94 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 93 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 92 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 91 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 90 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 89 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 88 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 87 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 86 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 85 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 84 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 83 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 82 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 81 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 80 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 79 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 78 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 77 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 76 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 75 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 74 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 73 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 72 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 71 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 70 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 69 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 68 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 67 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 66 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 65 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 64 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 63 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 62 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 61 ซับไทย 2 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 60 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 59 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 58 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 57 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 56 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 55 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 54 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 53 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 52 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 51 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 50 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 49 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 48 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 47 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 46 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 45 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 44 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 43 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 42 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 41 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 40 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 39 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 38 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 37 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 36 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 35 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 34 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 33 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 32 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 31 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 30 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 29 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 28 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 27 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 26 ซับไทย 3 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 25 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 24 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 23 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 22 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 21 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 20 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 19 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 18 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 17 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 16 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 15 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 14 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 13 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 12 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 11 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 10 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 9 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 8 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 7 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 6 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 5 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 4 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 3 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 2 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • Douluo Dalu ตอนที่ 1 ซับไทย 4 ปี ที่แล้ว
 • ป้ายกำกับ:

  Loading…

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  Loading…